TJENESTER, VILKÅR OG PRISER

 
 

TJENESTER OG VILKÅR

Tjenester

Tilbudet består primært av kartlegging av hjelpebehov, utredning og korttidsbehandling (opp til 10 timer). Det er mulighet for å fortsette behandling utover disse 10 timene. Jeg tar imot personer som er 18 år og oppover, og tilbyr kun individualterapi. Behandlingen består av kognitiv atferdsterapi, som er en forskningsbasert behandlingsform for flere psykiske lidelser. Behandlingene karakteriseres av å være pasientsentrerte, målrettede og systematiske. 

Dersom det er behov for mer omfattende behandling henvises klienten til spesialisthelsetjenesten. Avhengig alvorlighetsgrad og hastegrad vil man enten bli henvist til avtalespesialist eller distriktpsykiatrisk senter- DPS. Under ventetiden kan man gå til samtale i det private for å forhindre at man står uten behandlingstilbud over lengre tid. 

Forberedelse før førstegangskonsultasjon

For å få så godt utbytte av førstegangskonsultasjonen som mulig er det en fordel å gjøre følgende forberedelser.


  • Tenk over hva du ønsker endring i og hva du ønsker å få ut av timene her. Forsøk å være så konkret og spesifikk som mulig. Vi vil formulere et behandlingsmål som vil være veiledende for timene, og da er det en fordel å ha reflektert over dette på forhånd.
  • Ta med epikrise hvis du har vært i behandling i psykisk helsevern tidligere. 

Avbestillingsvilkår

Avbestilling og endringer av timeavtale må skje senest 72 virkedagstimer før timen for å unngå fakturering. Lørdag og søndag er ikke virkedager. Dette gjelder uavhengig årsak. Avbestilling og endring av timeavtale må gjøres via SMS til nr 99487783.  

Covid-19. Dersom man ikke rekker å avbestille før fristen, og avbestillingen skyldes nyoppståtte symptomer på forkjølelse/influensa/covid-19 og/eller karantene vil man få tilbud om å gjennomføre timen på telefon. Takker man nei til dette tilbudet blir man fakturert for timen. 

Betaling

Jeg har ingen refusjonsrett, noe som betyr at man ikke trenger henvisning. Dette betyr også at hele beløpet må betales av klienten selv, forsikringsselskap, arbeidsgiver eller NAV. Du må på forhånd ha avklart hvem som dekker honoraret. 

Timeprisen inkluderer forberedelse før timen og journalføring i etterkant av timen. 


 

PRISER

Priser gjeldende fra og med 01.01.2024. 


Førstegangssamtale

2300 NOK

Individualsamtale 45 minutter

For hvert påbegynte 15. minutt utover 45 minutter

1425NOK

525NOK


Skriftlig arbeid og øvrig tilleggsarbeid for hvert påbegynte 15.minutt

525 NOK