no

UTDANNELSE OG ERFARING 

 

Rebecka Mikkelsen 

Klinisk Psykolog 

Fullført 6-årig profesjonsstudium i psykologi ved Universitetet i Oslo.  Jeg har hovedsakelig erfaring med lette til moderate psykiske lidelser. Hyppig forekommende problemstillinger er ulike angstlidelser (sosial fobi, panikklidelse, helseangst, generalisert angstlidelse, posttraumatisk stresslidelse), affektive lidelser (depresjon, bipolar lidelse, dystymi), personlighetsforstyrrelser, stressrelaterte plager, relasjonsproblemer, utmattelsesproblematikk, kroniske smerter, samt psykiske plager som følge av somatisk sykdom. 

I 2015 jobbet jeg som gruppeforeleser ved seksjon for preventiv kardiologi for personer med sykelig overvekt. Dette var i samarbeid med kliniske ernæringsfysiologer. 

I 2016 åpnet jeg privat praksis sentralt på Jessheim. Kontoret ligger i samme lokale som fastlegekontoret Solli Klinikk. 


Publikasjoner: