UTDANNELSE, ERFARING OG PUBLIKASJONER 

 

Rebecka Mikkelsen 

Klinisk Psykolog 

Fullført 6-årig profesjonsstudium i psykologi ved Universitetet i Oslo.  Jeg har erfaring med lette, moderate og alvorlige psykiske lidelser. Hyppig forekommende problemstillinger er ulike angstlidelser (sosial fobi, panikklidelse, helseangst, generalisert angstlidelse, posttraumatisk stresslidelse), affektive lidelser (unipolar depresjon, bipolar lidelse, dystymi), personlighetsforstyrrelser, stressrelaterte plager, relasjonsproblemer, utmattelsesproblematikk, kroniske smerter, samt psykiske plager som følge av somatisk sykdom. 

I 2015 jobbet jeg som gruppeforeleser ved seksjon for preventiv kardiologi for personer med sykelig overvekt. Dette var i samarbeid med kliniske ernæringsfysiologer. 

I 2016 åpnet jeg privat praksis sentralt på Jessheim. Kontoret ligger i et kontorfellesskap sammen med psykiatere og psykologspesialist i 3.e etasje i Storgata 11B, 2050 Jessheim.  


Publikasjoner: